L&M FRIEND SHIP 2009

שיתוף הפעולה עם חברת ההפקה דפלוס ממשיך ובגדול! מאות צעירים נהנו משלושה ימי מסיבות ללא הפסקה באוניית הפאר ה"גולדן איריס" של חברת מנו ספנות מערכת ההגברה האימתנית בסיפון האמצעי היתה חזקה ולא השאירה אופציות נוספות לכל הנוסעים ואנשי הצוות אלא להצטרף לחגיגה אינסופית של שכרון חושים במהלך ההפלגה. תאורת ההצפה של הלדים, הקרניים של פנסי הMAC 2000 והפליקרים - ATOMIC 3000 השאירו חותם שיזכר לפחות עד ההפלגה הבאה.


© 2018 www.kilim.org.il | רחוב חלץ 8, חיפה (גשר פז מול מכבי אש), מיקוד: 32950 | טלפון: 04-8620222, 04-8672936 | פקס: 04-8672911