מערכות ועידה

SDC 8200 – מערכת וועידה קווית

המערכת מודולארית ומורכבת מיחידות משתתף SDC 8200 D , יחידת יו"ר SDC 8200 C ויח' מרכזית SDC 8200 CU (המערכת ניתנת להפעלה גם ללא יחידת היו"ר).
היחידות הנ"ל כוללות רמקול 2XWAY בעל מובנות מעולה ובהירה. הרמקול מושתק לכשהמשתתף מופעל (על מנת למנוע feedback – משוב) וכל יתר יחידות המשתתף מוגברות. על יד כך, נמנע הצורך משימוש במערכת הגברה למרות שיש גם אופציה לחבר את המערכת למערכת הגברה חיצונית. יחידות המשתתף מצוידות בתאורה טבעתית המציינת את המשתתף. המערכת מצוידת במוצא מיוחד לאוזניות ולמערכות ללקויי שמיעה (גם סליל השראתי).
הקישור בין היח' מודולארי על ידי כבל CAT 5 מאסיבי.
התקנה ופירוק מהירים.


SDC 8200 D לפרטים נוספים
SDC 8200 C לפרטים נוספים
SDC 8200 CU לפרטים נוספים

© 2018 www.kilim.org.il | רחוב חלץ 8, חיפה (גשר פז מול מכבי אש), מיקוד: 32950 | טלפון: 04-8620222, 04-8672936 | פקס: 04-8672911